Försvinn! Skål! Gift med alkohol. Trots=Stolthet, men ej "pride". Flynn. Det handlar om hegemonin!!!