Bota hemska tankar. Fico skjuten pga medias hjärntvätt. NL:s nya skärt. The Unit, världsvaluta?