Sverige viktigare än 6M israeler. Varför juryerna röstade mot Israel. Din egen indiska AI-släkt