Jan-Erik Gustavsson talar på manifestationen för fred och frihet