Tal av Andreas Sidkvist, partiledare MoD på manifestation för Fred och Frihet 14 april 2024

1 month ago
401

Den 14 april 2024 samlades cirka 300-400 fred- och frihetsmanifesterande personer i Stockholm trots ihållande regn och blåst för att står upp för Sveriges suveränitet mot USAs försvarssamarbetsavtal, DCA (Defence Cooperation Agreement). Ett avtal som innebär att USA kan etablera 17 baser i Sverige inför den fortsatta eskaleringen av kriget mot Ryssland.

Hela Andreas Sidkvist, partiledare MoDs tal nedan:
1:01 in i klippet börjar talet

Du gamla du före detta fria du fjällhöga US-North

(sjung)
“Du gamla du före detta fria du fjällhöga US-North,”
Jag spånade lite på en ny nationalsång för Sverige om det skulle bli så att riksdagen den 16 juni röstar för att vårt territorium ska bli ytterligare 17 av USAs drygt 1000 militära baser.

Jag har aldrig känt mig som en nationalist tidigare. Men på senare tid har jag börjat inse att det är det jag kanske borde kalla mig nu när den vänstern som jag tyckte jag tillhörde innan inte riktigt står upp för de värden om åsiktsfrihet och medicinsk valfrihet som jag tror på bland annat förutom fred, mänskliga rättigheter, demokrati och svensk suveränitet.

En nationalist då som värnar nationalstaten och dess tidigare tillkämpade demokratiska struktur. Framför globalismens värld där människors liv, hälsa och fred kan styras av den globala ekonomiska finanseliten. Som med bankirer, investmentbolag och ett militärindustriellt komplex i ryggen kan starta ett krig genom att investera i både propaganda och politikers karriärer för att få igenom ett lönsamt krig för dess uppbackare. Krig som ju egentligen inte har några vinnare annars. Förutom den transatlantiska pakt som tjänar sitt levebröd på att härska genom att söndra.
Genom att ställa länder, folk och grupper mot varandra.

Ett söndrande för att härska som vi nu ser resultatet av i Ukraina och Ryssland där två tidigare goda grannar och en befolkning som levde sida vid sida, ukrainare och ryssar.
Nu efter den USA-stödda stadskuppen på Maidan torget för 10 år sedan, tvingas döda varandra i ett krig som kunde ha avslutats med fredsförhandlingar i Istanbul för två år sedan.
Men där Boris Johnson, Natos krigshök den här gången (under Irakkriget var det ju Tony Blair) som fick i uppdrag att se till att det underskrivna fredsavtalet revs genom att lova guld och gröna kanoner.
Med vad han förmodligen inte sa då var att först skulle Ukraina slåss till siste man. Och att syftet med kriget är att försvaga Ryssland till varje pris. Även om priset är Ukrainas befolkning och land.

På samma sätt har både amerikanska befolkningen och världen fått höra att Saddam skulle bort på grund av massförstörelsevapen och Iraks befolkning lovades demokrati och mänskliga rättigheter men fick 1 miljon döda och anarki och sin olja stulen av amerikanska och allierade länders oljebolag.

Eller Syrien som skulle räddas från Assad genom att USA stödde både Al Qaida och IS för att störta Assad. Vilket dåvarande demokraten Tulsi Gabbard protesterade mot med sin Stop Arming Terrorist Act i senaten.
Mellan 400 000 - 500 000 människor beräknas har dödats i Syrien och 12 miljoner människor beräknas av UNHCR var på flykt inom och utom landet.

Eller Libyen som skulle befrias från Gaddafi genom NATOs och även svenskt luftvapen och fick 30 000 döda landsmän, hundratusentals människor på flykt och öppen trafficking och slavhandel på köpet.

Det finns väldigt många fler exempel på hur NATOs eller USAs påstådda krig för demokrati och mänskliga rättigheter har lett till det rakt motsatta. Och nu ser vi samma sak hända i Ukraina med ett krig som påstås vara för Ukrainas frihet men som lett till att uppåt 16 miljoner människor har tvingats på flykt. Ungefär hälften inom landet och hälften utomlands.
Samtidigt har hundratusentals ukrainska och ryska män dödats. Detta är en fruktansvärd tragedi som upprepar sig gång på gång i land efter land.

Och det vi samlats för här idag är att protestera mot att Sverige nu helt emot vår vilja och möjlighet att påverka utvecklingen har dragits in i samma destruktiva krigsallians och nu dessutom ska upplåta vårt territorium och våra 17 största militäranläggningar åt det amerikanska imperiets soldater och deras vapensystem, som dessutom kan innefatta kärnvapen! Detta när de använder Sverige som ett uppmarschområde inför en fortsatt eskalering av kriget mot Ryssland.
Denna utveckling är bokstavligen livsfarlig har skett på ett extremt odemokratiskt vis med propaganda och förhandsunderkrivna avtal. USAs förvarssamarbetsavtal med Sverige gagnar inte Sveriges befolkning eller säkerhet.

Därför behöver alla ledamöter i Sveriges riksdag som värnar Sveriges fortsatta fred och befolkning rösta nej till DCA-avtalet den 18 juni. Ukraina och Sverige behöver inte fler vapen vi behöver fred och Sverige borde enligt min mening vara ett land som driver på för fredsförhandlingar inte krig.
Rösta på MoD i EU-valet om du vill se en svensk parlamentariker som verkar för fred.

För att påminna oss själv och våra riksdagsledamöter om vilket land vi nu behöver försvara så föreslår jag på inrådan av Sophia att vi tillsammans sjunger första versen i Du gamla du fria.

Loading comments...