Hagë, ministri Hasani: Llogaridhënia për Ukrainën të shkojë paralelisht me arritjen e paqes