Millstone Report w Paul Harrell: J6er SLAMS MTG For ABANDONING Political Prisoners, He Is Risen!