Doc. RNDr.Jan Pokorný, CSc a ing. Vítězslav Pilmaier hosty JASANu Novém Městě na Moravě