Farmer je obišao patku koja je u gnjijezdu izlegla jaja