Esther Noordermeer & Hans Huijzer – De wederkomst van Christus: let’s talk about it!

18 days ago
7

De Bijbel belooft dat Jezus terugkomt. Zijn eerste komst was als het Lam van God dat geslacht werd voor de zonde van de wereld. Jezus’ tweede komst zal zijn als zegevierend Koning in de laatste dagen. Omdat steeds meer tekenen erop wijzen dat we in de eindtijd belanden, houdt de wederkomst van Jezus steeds meer gelovigen bezig.

Over de details ervan wordt verschillend gedacht. Eén interpretatie verwacht dat de gelovigen Jezus zullen tegemoet gaan in de lucht en deze opname vindt vóór de grote verdrukking plaats. Een andere interpretatie verwacht dat de gelovigen door de voorspelde verdrukking zullen gaan en dat Jezus’ wederkomst een einde aan dit lijden zal brengen. Ook over de grote verdrukking zelf en de betekenis van het boek Openbaring wordt zeer verschillend gedacht.

Zaterdagmiddag, 9 december 2023, hebben Hans Huijzer en Esther Noordermeer onder deskundige leiding in een rond-de-tafel gesprek besproken hoe zij de wederkomst van Christus vanuit de Bijbel begrijpen en hoe zij tot hun uiteenlopende interpretaties zijn gekomen, met name ten aanzien van de opname, de grote verdrukking en waar in Openbaring we ons bevinden. Iedereen is van harte welkom op wat een zeer leerzame middag belooft te worden.

Loading comments...