Пресконференция във връзка с изключването на новите ГМО от контрол

5 months ago
30

Част 1 от4

На 6.12.2023 г. Министерският съвет, без да е обявено в програмата на заседанието, одобри позицията на България за предстоящия на 11.12.2023 г. Съвет на ЕС по земеделие и рибарство (среща на земеделските министри), а именно да се гласува за премахване на съществуващите строги регулации за ГМО и растенията, продукт на новите геномни техники (т.нар. нови ГМО) да могат свободно да се сеят на българска земя, да се използват за храна и фураж.
След острата реакция на земеделци, производители и будни граждани правителството промени позицията си и българският земеделски министър на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство гласува с "въздържал се".

Loading comments...