Forum voor Democratie en Gideon van Meijeren zetten zich In voor directe democratie.

6 months ago
3.27K

Dit filmpje wordt gebruikt in een artikel:
https://vrijheidsberoving.nl/forum-voor-democratie-en-gideon-van-meijeren-zetten-zich-in-voor-directe-democratie/

In een tijd waarin de roep om meer directe inspraak en transparantie in de politiek steeds luider wordt, stappen FVD-voorman Thierry Baudet en zijn partijgenoot Pepijn van Houwelingen naar voren met een ambitieus wetsvoorstel. De twee politici hebben een plan ingediend voor een initiatiefreferendum naar het Zwitserse model, dat zou kunnen leiden tot een grotere betrokkenheid van de Nederlandse bevolking bij belangrijke politieke beslissingen.

Tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel, dat in de politiek een aanzienlijke discussie heeft aangewakkerd, velde Gideon van Meijeren (FVD) een vernietigend oordeel over de huidige staat van de Nederlandse democratie.
Hij wees op zorgwekkende trends waarbij steeds meer beleid wordt bepaald buiten het zicht van de Nederlandse bevolking.
Zo worden besluiten genomen op internationale bijeenkomsten zoals het World Economic Forum en de Bilderbergconferentie, waarin globalistische lobby's invloed uitoefenen op het Nederlandse beleid.
Deze ontwikkelingen roepen de vraag op of Nederland nog wel een ware democratie is, waarin de bevolking daadwerkelijk inspraak heeft.

Het FVD-wetsvoorstel wil de beslissingsbevoegdheid teruggeven aan de Nederlandse burger door middel van referenda. Referenda stellen de bevolking in staat om rechtstreeks te stemmen over specifieke kwesties, waardoor de macht van een kleine elite wordt verminderd en de politieke betrokkenheid van burgers wordt gestimuleerd.
Hiermee kan een gezonder en transparanter democratisch proces worden gerealiseerd.

Van Meijeren benadrukte ook de noodzaak van dit voorstel, aangezien steeds meer mensen zich vervreemd voelen van de politiek en het gevoel hebben dat hun stem er niet toe doet.
Referenda kunnen helpen dit vertrouwen te herstellen en de betrokkenheid van burgers bij de publieke zaak te vergroten.

Het debat over referenda in Nederland is al geruime tijd aan de gang, en FVD speelt een cruciale rol in het aanwakkeren van deze discussie.
Het wetsvoorstel dat zij hebben ingediend, laat zien dat zij serieus werk maken van hun streven naar meer democratie en inspraak voor de Nederlandse bevolking.

Op 22 november hebben alle Nederlanders de kans om een krachtig signaal af te geven richting de zittende macht.
Door te stemmen op Forum voor Democratie kunnen zij hun steun betuigen aan meer directe democratie en een grotere betrokkenheid bij belangrijke politieke beslissingen.

De discussie over de toekomst van de Nederlandse democratie is nog lang niet voorbij, maar met initiatieven als deze lijken stappen in de goede richting te worden gezet.

Loading comments...