Bouwt de 2030 agenda van de VN aan een één-wereldregering?

6 months ago
3.75K

Deze video word gebruikt in een artikel:
https://vrijheidsberoving.nl/bouwt-de-2030-agenda-van-de-vn-aan-een-een-wereldregering/

Introductie:
De Verenigde Naties (VN) en haar Agenda 2030 zijn al lang onderwerp van onderzoek en debat. Vragen over de ware doelstellingen van de VN en haar invloed op mondiale aangelegenheden hebben geleid tot bezorgdheid over de mogelijkheid van een één-wereldregering. In dit artikel gaan we dieper in op de oorsprong van de VN, de banden met de Rockefeller-familie en de implicaties van Agenda 2030.

De oprichting en prehistorie van de VN:
De voorganger van de VN, de Volkenbond, werd opgericht in 1920 na de Eerste Wereldoorlog, met als doel de internationale samenwerking te bevorderen en vrede en veiligheid te waarborgen. Het werd echter in 1946 ontbonden en maakte de weg vrij voor de oprichting van de Verenigde Naties. De officiële beschrijving van de VN van de oprichting stelt dat het werd geboren uit het verlangen naar wereldwijde vrede na de Tweede Wereldoorlog.

De invloed van de Rockefeller-familie op de VN:
De familie Rockefeller speelde een belangrijke rol bij het vormgeven van de wereldorde na de Tweede Wereldoorlog. De Council on Foreign Relations, gefinancierd door de Rockefeller Foundation, droeg bij aan de oprichting van organisaties zoals de Wereldbank, de NAVO en de VN. De steun van de Rockefeller-familie voor de VN dateert uit het tijdperk van de Volkenbond toen John D. Rockefeller een bibliotheek aan de organisatie schonk.

De invloed van de Rockefeller Foundation strekt zich uit tot het leiderschap van de VN. Met name voormalig secretaris-generaal van de VN Kofi Annan ontving in 2009 de David Rockefeller Bridging Leadership Award, waarmee hun sterke partnerschap werd benadrukt. Dit verband roept vragen op over de omvang van de invloed van de Rockefeller-familie binnen de VN.

Agenda 2030:
Agenda 2030 is voortgekomen uit de Agenda 21, een actieplan dat in 1992 door de VN werd aangenomen. Het richtte zich aanvankelijk op ontwikkelings- en milieubeleid voor de 21e eeuw. In 2015 breidde de VN Agenda 21 uit en creëerde Agenda 2030, die van toepassing is op alle landen en bestaat uit 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).

Critici beweren dat de implementatie van Agenda 2030 niet noodzakelijkerwijs het wereldwijde welzijn heeft bevorderd, maar in plaats daarvan de wereld naar een wereldregering kan leiden. Het doel om "vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling" te creëren en ervoor te zorgen dat iedereen tegen 2030 een wettelijke identiteit heeft, roept zorgen op over mogelijke wereldwijde controle.

ID2020, een project gericht op het bieden van een universele digitale identiteit, sluit aan bij deze agenda. De Rockefeller Foundation is een centrale organisatie die ID2020 ondersteunt, wat bijdraagt aan vermoedens van een breder plan voor wereldwijde controle.

Financieringsagenda 2030:
De VN schat dat het jaarlijks $ 5 tot $ 7 biljoen nodig heeft om Agenda 2030 te financieren. Dit is een duizelingwekkend bedrag, dat het jaarlijkse bruto binnenlands product van Duitsland overtreft. De VN is afhankelijk van bijdragen van de lidstaten om haar initiatieven te financieren, maar het probeert ook publiek-private partnerschappen te bevorderen, een belangrijk aspect van de agenda.

Publiek-private partnerschappen:
Publiek-private partnerschappen hebben tot doel bedrijven meer invloed te geven binnen de VN en de macht van natiestaten te verminderen. Deze verschuiving roept zorgen op over de erosie van de democratie en de dominantie van bedrijfsbelangen. Olimarchen, individuen of organisaties met aanzienlijke rijkdom zullen ook invloed krijgen door deze partnerschappen.

Conclusie:
De Agenda 2030 van de VN, met zijn ambitieuze doelen, wereldwijde bereik en connecties met invloedrijke entiteiten zoals de Rockefeller-familie, heeft geleid tot bezorgdheid over de mogelijke vorming van een wereldregering. Critici beweren dat het streven van de VN naar een "duurzame" toekomst ten koste kan gaan van de nationale soevereiniteit en democratie. Terwijl de Algemene Vergadering van de VN in New York bijeenkomt, blijven deze vragen bestaan, wat individuen en naties ertoe aanzet om na te denken over hun rol bij het vormgeven van hun lot.

Bron: https://www.kla.tv/

Loading comments...