Jacques Brunt – Wees Niet Bevreesd Voor Wat U Lijden Zult!

2 months ago
1

Veel Bijbelse principes staan in onze maatschappij onder zware druk. Houden wij vast aan Gods principes of worden we beïnvloed door de tijdgeest? De Bijbel leert dat het geloof wordt beproefd. Het grondprincipe van Gods Koninkrijk is door lijden heen tot heerlijkheid.

Bijbelleraar Jacques Brunt uit Alblasserdam neemt ons mee naar Openbaring 2:8-11. Daar wordt geschreven over een gemeente die staande is gebleven te midden van vervolging. Wat kunnen wij van hen leren?

Loading comments...