Claims and settlements

jansPublished: June 29, 20171 views
Published: June 29, 2017

Trong hợp tác thương mại bao giờ cũng có những phàn nàn không mong muốn. Chúng ta cùng nhau điểm lại những mẫu câu khi yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường bằng tiếng Anh bằng đoạn clip ngắn nhé. Thông qua đoạn clip chúng ta sẽ học được thêm nhiều từ mới từ đó xử lý tình huống tốt hơn.

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments