GLOBALNA VOJNA PROTI IVERMEKTINU, DRUGO MNENJE: dr. med. Piere Kory. 3.5.2023

10 months ago
183

Pierre Kory je zdravnik urgentne medicine iz ZDA, predsednik in soustanovitelj zveze FLCCC (Front-line Critical Covid Care), ki od začetka pojava Sars-COV-2 zagovarja uporabo generičnih zdravil, predvsem ivermektina ter nujnost zgodnjega zdravljenja kovida za lažji potek bolezni.
Na Tretjem Mednarodnem vrhu o kovidu je predstavil svoje ugotovitve v zvezi z diskreditacijo ivermektina v znanstvenih študijah in v javnosti. Če bi bolnike s kovidom ustrezno zdravili z zdravili, ki so že bila dostopna, novih cepiv proti kovidu, ne bi potrebovali in niti ne bi dobila izrednega dovoljenja za promet! To je bil glavni razlog za diskreditacijo ivermektina in hidroskiklorokina.

Loading comments...