Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

2 months ago
10.7K

Video intervjun som är svensk textad / maskinöversättning, originalet på engelska, finner du källan till här
https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/shows/doctors-and-scientists-with-brian-hooker-phd/biowarefare--terrorism/

Sedan tidigare är delgivet följande från SVERIGE GRANSKAS till Kung Carl XVI Gustaf, publicerat på RUMBLE
Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

NOTERAS SÄRSKILT

Detta ovan, och här nedan, delgivet Kung Carl XVI Gustaf är mycket viktig utifrån, citat

H.M. Konungens uppgifter som statschef
Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef.
1. kap. 5 § Regeringsformen
Läs mer
https://www.kungahuset.se/kungl.-huset/h.m.-konungen

Slut citat

Tidigare kommunicerat/ delgivet till statschef Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGES GRANSKAS finns publicerat här

Åklagarmyndigheten i Sverige/ Justitiedepartementet – BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi – SVERIGE GRANSKAS 2023 07 28
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/28/aklagarmyndigheten-i-sverige-justitiedepartementet-biovapen-kriget-mot-manskligheten-meddelande-till-kung-carl-xvi-gustaf-fran-pascal-najadi-sverige-granskas-2023-07-28/

SVERIGES RIKSDAG med flera 2023 07 28; DELGIVNING om BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. — SVERIGE GRANSKAS 2023 07 28
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/28/sveriges-riksdag-med-flera-2023-07-28-delgivning-om-biovapen-kriget-mot-manskligheten-meddelande-till-kung-carl-xvi-gustaf-fran-pascal-najadi-sverige-granskas-2023-07-28/

Kung Carl XVI Gustaf — BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD SVERIGE GRANSKAS 2023 07 27
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/27/kung-carl-xvi-gustaf-biovapen-kriget-mot-manskligheten-meddelande-till-kung-carl-xvi-gustaf-fran-pascal-najadi-svensktextad-sverige-granskas-2023-07-27/

Du läser ännu mera här vad SVERIGE GRANSKAS delgivit justitieminister Gunnar Strömmer, Sveriges regering, Sveriges riksdag , Justitiedepartementet, Åklagarmyndigheten i Sverige, riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh med många flera makt- och myndighets missbrukare i Sverige före valet 2022 och efter valet 2022, och deras medlöpare i det PLANERADE KRIMINELLA utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera. Alla dessa beskyddar det KRIMINELLA PLANERADE utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

LÄS ÄNNU MERA OM DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA SOM DESSA OVAN OMNÄMNDA BESKYDDAR MED NÄBBAR OCH KLOR, TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD OFFICIELLT AV DESSA OVAN OMNÄMNDA, OCH HUR SKA DET GÅ TILL UTIFRÅN FÖLJANDE CITAT

2023 06 15 HÖGFÄRRÄDERI & LANDSFÖRRÄDERI — SVERIGE GRANSKAS delger delgivning till Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare
https://bakomkulisserna.biz/2023/06/15/2023-06-15-hogfarraderi-landsforraderi-sverige-granskas-delger-delgivning-till-sveriges-regering-sveriges-riksdag-och-deras-medlopare/

Riksåklagare Petra Lundh ; VARFÖR BESKYDDAR RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH & ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE PCR TEST BEDRÄGERIET 2022 07 23
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

Du kan också läsa ännu mera på BAKOMKULISSERNA här
https://bakomkulisserna.biz/?s=sverige+granskas&x=11&y=9

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS
https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER
https://twitter.com/SverigeGranskas

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE
https://rumble.com/c/c-3348662

Sverige
e-post voulf56@gmail.com
e-post eueeshealthcare@gmail.com
e-post voulf5610@gmail.com
telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56

Loading 1 comment...