מבחן הפרטים הקטנים: אתה נוטה להתעלם מפרטים קטנים...

hypercontentPublished: November 23, 20169,038 views
Published: November 23, 2016

אתה נוטה להתעלם מפרטים קטנים...

למבחן המלא:
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=38626

זכויות יוצרים:

Lazy Day by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Artist: http://audionautix.com/

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments