בחן את עצמך: עד כמה המוח שלך יעיל בעיבוד מידע? מוח על

hypercontentPublished: October 10, 20164,557 views
Published: October 10, 2016

יש לך מוח על!

למבחן המלא: http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=38294

תמונות:

מוח על

Allan Ajifo

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_power.jpg

----------------

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments