Chim chào mào

doanhbi1995Published: July 11, 201611 views
Published: July 11, 2016

Chim chào mào có tiếng hót cực hay
Là loài chim được nhiều người yêu thích,
Đặc biệt chào mào ở Huế có tiếng hót thánh thót, được giới săn chim luôn quan tâm và để mắt,

Recommend tags
  • chim+1

chim

Comments

0 comments