Video 1: Cơ Hội Bán Hàng Chưa Từng Có Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Published June 26, 2016

Rumble Internet đang mở ra những cơ hội bán hàng chưa từng có cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dù bạn là doanh nhân, người muốn khởi nghiệp, nhân viên marketing / bán hàng hay sinh viên, cơ hội này đều dành cho bạn.

1 COMMENT

  • Jungsunghd, 3 years ago

    Hay quá,thank nha

    1 rumble