חידון יום העצמאות - נסה שוב

Published May 10, 2016 4,815 Views

Rumble / Entertainment Lifeהחידון שיקבע האם אתה ישראלי אמיתי
The Hebrew song "Anu Nhie HaRishonim" Words by Yosef Haftman to a traditional melody, performed by the Israel Defense Forces Choir and Band.www.nostalgia.org

... and disable advertisements! No kidding :)