חידון יום העצמאות - כמעט טוב

Published May 10, 2016 16,472 Views

Rumble / Entertainment Lifeהחידון שיקבע האם אתה ישראלי אמיתי
The Hebrew song "Anu Nhie HaRishonim" Words by Yosef Haftman to a traditional melody, performed by the Israel Defense Forces Choir and Band.www.nostalgia.org
ישראל מלמעלה: www.sky-media.co.il סקיימדיה צילומי אוויר

... and disable advertisements! No kidding :)