חידון יום העצמאות - לא רע

Published May 10, 2016 14,852 Views

Rumble / Entertainment Lifeהחידון שיקבע האם אתה ישראלי אמיתי
תמונה פלאפל: דנה פרידלנדר https://www.flickr.com/photos/israelphotogallery/10852770136/
The Hebrew song "Anu Nhie HaRishonim" Words by Yosef Haftman to a traditional melody, performed by the Israel Defense Forces Choir and Band.www.nostalgia.org