Аустријнац који верује Душану Дунђеру - подршка слободи

1 year ago
19

Аустријнац који верује Душану Дунђеру - " Ja sam Matijas , iz Burgelanda Austrija , ranije je taj deo bio Panonija, pored Slovačkog glavnog grada Bratislava . Pričam nemacki ili austrijski  mada je to isto , ili mešavina jezika istog .
Odavno sam shvatio da današnja politika svih zemalja ne čini dobro svojim građanima, zbog svog neprihvatanja i sam sam imao probleme i zatvaran. , zbog ne slaganja sa istom .
Trenutno se nalazim u Becu u zamku Senbrun , sa svojim prijateljima .
2021 godine sam prvi put bio na poziv Dostojnih u Subotici, tada sam imao prvi put priliku da u oci pogledam i stisnem čvrsto ruku dr Dusan Dundjeru o kome sam do tad samo slusao.  Tada sam bio siguran da je iskren u svom nastojanju da ostvari Slobodu kako svom narodu tako i ostalim narodima Evrope i Sveta .
Ponovo smo se sreli 2022  godine u Rimu , gde sam takodje bio pozvan , jer i tamo probudjena iskra Slobode , javni mediji , novine , Tv , ne prezentuju nista istinito i što je u korist naroda .
Želim Srbiji svako dobro u nastojanju ostvarenja Slobode .
Nadam se I želim, kada to budu mogućnosti dozvolile pozivu Dostojnih , kome ću se rado odazvati i posetiti Beograd .
Nadam se da će tada Srbija biti slobodna .
Hvala dr Dusan Dundjeru za nadu ka Slobodi svih naroda Evrope
Želim vam puno snage da istrajate. 
Hvala Srbijo
Matijas Skerlan

Више на https://srbina.com/129

Loading comments...