30 години постоење на Првата Детска Амбасада во светот - Меѓаши