www.TRIKERS.cz - The expedition to the tunnel by trikes (Výprava do tunelu)

1 year ago
394

In Litoměřice (Czech Republic), be sure to stop at the tunnel. It is a stop for motorcyclists and a very interesting place. On the way to the Tunnel we paid our respects to the victims of Nazism in WWII in Terezín. We also managed to film a lot of interesting moments that enriched our trip.

V Litoměřicích (Česká republika) se určitě zastavte v tunelu. Je to zastávka pro motorkáře a velmi zajímavé místo. Po cestě do Tunelu jsme ještě uctili památku na oběti nacismu druhé světové války v Terezíně. Podařilo se nám natočit i plno zajímavých momentů, které naši cestu obohatily.

Loading comments...