Stan finansów Polski, czy Polska zbankrutuje? - Leszek Szymowski