Током Недеље - Tokom Nedelje 17.03.2023.

Драги Роде,

Радуј се!
Слободан народ Србије прогласио је своју - нашу слободну суверену државу!
А да се подсетимо датума који улазе уписани великим словима у историју наше отаџбине:
- 16.06.2020. године формирана је Привремена Скупштина народа достојног Србије, која је до сада одржала тридесет пет седница и донела преко три стотине одлука, и то све у корист народа и државе Србије.
- У четвртак 2. марта 2023. године у „амфитеатру" Бањичке шуме, у Београду, на свечаној 35. седници по реду Привремене Скупштине народа достојног Србије, васпостављена је суверена држава под именом: Србске земље и Поморске.
- на истој седници присутнима је прочитана Повеља - Грамата која је 14. фебруара 2023. године у Москви додељена нашем Вожду и народу:
.
***
Повеља
достојном братском народу Србском

за обнављање свих Права, Мандата и Титула на аутохтоним Титуларним Руским Земљама у саставу савезне државе „Сувереног Руског Савеза – РУС“!!! +

1) Вожду Србског народа Душану Дунђеру се даје МАНДАТ за потпуну власт у интересу србског народа, за обнављање Уставног поретка на целокупној територији у оквирима Србских земаља и Поморских у оквирима државних граница Јурисдикције ФНРЈ, регистрованих у УН од 1949. године.
***

Поштовани народе,

Подстакнтии критичним историјским тренутком у коме се налазе Србија и цео свет, Привремена скупштина народа достојног Србије спроводи испитивање јавног мњења о познавању стања у Србији и свету у погледу суверенитета и безбедности.

Учините корак за спас Србије!

ПОПУНИТЕ АНКЕТУ: http://bit.ly/429CWmW

#Косово
#DrDušanDunđer
#ПривременаСкупштинаНародаДостојногСрије
#Федерација
#ВременныйПарламентНародаДостойногоСербии
#Федерация
#ПочелоЈе!
#Началось!
#ОбъединениеДобровольцевНовороссии
#РуськийСоюз
#DostojniSrbije
#NarodniŠtab

Loading comments...