2 months ago

# BÀI 30: PHONGTHU# VÌ SAO TÔI CHỌN TỔNG THỐNG TRUMP NĂM 2023

Mạc Văn Thuận, ông đã hoạt động trong cộng đồng Việt Nam và đảng Cộng Hoà trong nhiều năm. Chúng ta có thể lắng nghe những ý kiến của ông xoay quanh hai nhân vật còn nhiều tranh cảI trong cuộc bầu cử tổng thống 2024 là Tổng Thống Trump và Thống Đốc Ron Desantis. Chúng ta sẽ chọn ai và vì sao chúng ta phảI sáng suốt lựa chọn đúng nhân vật có trí , dững, mưu lược và có sức ảnh hưởng lớn để xây dựng lạI đất nước Hoa Kỳ.

Loading 4 comments...