SVETI PATRIK

1 year ago
119

slavi se 17.3., Zaštitnik Irske, propovjednik poganima
(JEDAN JE BOG A TRI SU BOŽANSKE OSOBE: OTAC, SIN I DUH SVETI)
Patrik je provodio lagodan život ne mareći ni za znanost ni za vjeru. Kada mu je bilo 16 godina, irski gusari, oteli su ga s tisućama drugih ljudi i prodali ga kao roba u Irsku. Patrikov gospodar odredio ga je za pastira ovaca. Nalazeći se uz stada u divljini, ropstvo ga je približilo Bogu. Molio je i činio pokoru. Nakon 6 godina ropstva čuo je glas da će uskoro biti oslobođen. Pobjegao je od svoga gospodara i vratio se kući u Britaniju.
Otišao je natrag U IRSKU i tamo PROPOVIJEDAO VJERU U JEDNOG, PRAVOG BOGA... PRESVETO TROJSTVO...
Prikazuje se sa djetelinom - tri lista - pomoću koje je također nastojao približiti tajnu Presvetog Trojstva...

Loading comments...