2 months ago

#BÀI 10:#PHONGTHU#VAI TRÒ VACA TRONG PHONG TRÀO BẢO VỆ TỰ DO-HIẾN PHÁP MỸ

VACA lả tổ chức Liên Minh bảo thủ người Mỹ gốc Việt. Tổ chức nầy ra đời với mục đích là bảo vệ tự do, hiến pháp và giá trị truyền thống của Hoa Kỳ. VACA ra đờI đã thu hút rất nhiều những khuôn mặt nổi bật trong cộng đồng Việt Nam trên 50 tiểu bang.

Loading 4 comments...