Απελευθέρωση και Έλεγχος μπολιάσματος με κοιμώμενο οφθαλμό σε κρανιές (cornus mas) {P1}

1 year ago
1.12K

Στις 5 Μαρτίου, Κυριακή, έγινε η απελευθέρωση από τις πλαστικές ταινίες μπολιάσματος και ο πρώτος έλεγχος στα μπόλιασμα με κοιμώμενο οφθαλμό που έγιναν αρχές Σεπτεμβρίου.

Στα πρώτα μπολιάσματα, που ανοίξαμε την προστατευτική ταινία και το νάυλον τροφίμων, φάνηκε οι συγκολλήσεις να έχουν μια επιτυχία κοντά στο 85%. Δηλαδή στα 6 μπόλια μόνο το ένα, που δεν τυλίχθηκε καλά με νάυλον τροφίμων, δεν πέτυχε.

Τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, όταν θα αρχίσει η βλάστηση, θα φανεί αν πέτυχαν το μπόλια και το τελικό ποσοστό επιτυχίας που το υπολογίζουμε στο 90%.
#μπολιάσματα #κρανιές #ποικιλίες #καρποί #δέντρα #ποσοστό #επιτυχία
#graftingresults #grafting #graftingtree #cornusmas #fruits #dogwood #success
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:
Μπόλιασμα με κοιμώμενο οφθαλμό τον Σεπτέμβριο σε κρανιές, cornus mas (P2):
[https://youtu.be/M4EHLY5zB-Y]
-
Νέο μπόλιασμα με κοιμώμενο οφθαλμό τον Σεπτέμβριο σε κρανιές, cornus mas (P3):
[https://youtu.be/6hX0or1e3Io]

Loading comments...