Helena Edlund: Tanker før søndagen #58

1 year ago
11.5K

Vi lever i en tid som hyller den som utmerker seg, hvor det er viktig å være best, sterkest, vakrest, smartest eller mest tolerante– og hvis du ikke kan være det, kan du i stedet satse på å skrike høyest, være mest fornærmet eller helt enkelt verst. Alt handler om å bli sett. Det som ikke sees finnes ikke. Ikke i verdens øyne.

Men som vanlig er det motsatt i Guds øyne.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

Askeonsdag

Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Når du gir en slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør, for at det kan være en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.

Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.

Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen skal se at du faster, ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Matt 6:1-6 og 16-18

Loading 2 comments...