Believe it or not Covid plandemia kills intentionally

1 year ago
90

You, who watch this video, so I ask you the questions? What if the coronavirus was the result of human manipulation? What if the Covid vaccine was much more dangerous than previous vaccines, causing dangerous illness and even death for many? What if the coronavirus and the Covid vaccine were a plan for a new world order, the plan to bring us closer to the new world order on earth? If these questions were true, how would you react to the current situation? Would you be quiet and silent in the face of society? Would you, in meekness and in the love of truth, seek to bring these matters to some sort of public attention if they were true? Irrefutable evidence says that the coronavirus is a laboratory virus and that the Covid vaccine causes illness and death. That is why I have made this video, because I care and love you as my dear fellow human being. The purpose of this wake-up call is to make you understand the difference between a lie and the truth and to make you choose the truth, which is told at the end of the video. Finnish Subtitles

Sinä, joka katsot tämän videon, niin esitän juuri sinulle kysymyksiä? Mitä jos koronavirus olisikin ihmisen manipulaation tulos? Mitä jos koronarokote olisikin paljon vaarallisempi kuin aikaisemmat rokotteet aiheuttaen monille vaarallisia sairauksia sekä jopa kuolemaa? Mitä jos koronavirus ja koronarokote olisikin uuden maailmanjärjestyksen airueiden suunnitelma, minkä kautta pyritään pääsemään lähemmäs uuden maailmanjärjestyksen asettamista maan päälle? Jos nämä edellä olevat kysymykset olisivat totta, niin miten sinä suhtautuisit tähän nykyiseen tilanteeseen? Olisitko hiljaa ja vaiti yhteiskunnan edessä? Pyrkisitkö sävyisyydessä ja totuuden rakkaudessa tuomaan nämä asiat jollakin tavalla julkisesti esille, jos ne olisivat totta? Vastaansanomattomat todisteet sanovat koronaviruksen olevan laboratoriovirus ja koronarokote aiheuttaa sairauksia ja kuolemaa. Siksi olen tehnyt tämän videon, koska välitän ja rakastan sinua rakkaana lähimmäisenäni. Herätyshuudon tarkoitus on saada sinut ymmärtämään valheen ja totuuden välisen eron ja saada sinut valitsemaan totuuden, josta videon lopussa kerrotaan.

Loading comments...