5 months ago

Compleetdenkers - Het Spreekuur - deel 11 met Dr Erwin Annys

In deel 11 van Het Spreekuur brengen we jullie een gesprek met dokter Erwin Annys. Hij was als gerenommeerd NKO-arts, Gelaats- en Halschirurg rechtstreeks betrokken bij de opvang van COVID-19-patiënten. Begin 2022 concludeerde hij echter dat hij genoodzaakt was zijn job als diensthoofd op te geven om niet medeplichtig te worden aan het overheidsbeleid dat hij als foutief en zelfs gevaarlijk acht. Hij kroop in zijn pen en schreef het boek “FACTCHECK: NEEN. Niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert”, zijn relaas waarmee hij illustreert dat niet elke arts slaafs de televisie-experten volgt, ook al kan dat een fin de carrière betekenen. Wij zullen met Compleetdenkers blijven ijveren voor een écht debat en hopen dat kritische stemmen niet langer worden weggezet als marginaal of extremistisch. België verdient de waarheid en als de reguliere media die niet brengt, doen wij het graag in hun plaats. Veel kijkplezier en deel gerust met uw omgeving.

Het boek van Erwin kan u bestellen via de website van uitgeverij Moerasbever. Op dezelfde website kan u tevens tickets bestellen voor de nieuwe tournée ‘De Ontmaskering’ waar dokter Annys samen met Steven Arrazola de Oñate zal uitleggen hoe de televisie-experten ons hebben bedrogen. Ze hopen immers op deze manier onze samenleving te behoeden opdat dit nooit nog opnieuw kan plaatsvinden.
www.moerasbever.com

Meer info:
www.compleetdenkers.be

Steun ons zodat we content kunnen blijven maken:
https://steunactie.be/actie/steun-podcast-compleetdenkers/-8051#description

Of koop ons een ☕️
https://www.buymeacoffee.com/compleetdenkers

Loading 10 comments...