Grupet e Brigatave Veriut ka dhe mercenar rus, situata eshte shume keq