HCP 2022: Pogovor o etiki in morali v lekarnah

1 year ago

Oglejte si pogovor z avtoricama letošnjih posterjev na temo etike in morale v lekarništvu, magistro Bratun in magistro Klemenc. Kako sta izbrali predstavljena etična problema? Kaj sta se naučili ob pisanju prispevka? Kaj svetujeta kolegom farmacevtom? Kakšen etični in moralni vidik lekarništva si želita? Prisluhnite njunim idejam in predlogom.

4th HCP Conference
A Conversation on Ethics and Morality in Community Pharmacy
Watch our conversation with the authors of the posters on ethics and morality in community pharmacy, Mojca Bratun, MPharm, and Irma-Hermina Klemenc, MPharm. How did they choose the ethical issues presented? What did they learn from writing the paper? What advice do they have for fellow community pharmacists? What ethical and moral aspects of community pharmacy would they like to experience? Listen to their ideas and suggestions presented in a video.

Loading comments...