JOSIP EGIPATSKI - crtani film

1 year ago
73

Josip je jedan od 12 Jakovljevih sinova (od kojih je nastalo 12 plemena i cijeli Izrael). Braća su ga zbog ljubomore prodala u Egipat. Tamo je Josip protumačio faraonov san o sedam debelih i sedam mršavih krava... što je nagovještalo 7 dobrih godina nakon kojih slijedi 7 godina gladi... No, Josip je faraonu rekao i rješenje problema: da se za vrijeme dobrih godina skuplja žito u žitnice za gladne godine... Faraon ga je postavio za upravitelja... Tako su i njegova braća došla u Egipat. Josip im je oprostio ukazujući im na istinu da BOG I ZLO OKREĆE U DOBRO...
Izraelci su došli živjeti u Egipat.

Loading comments...