Bio Geometrie, Torus, Vitální Životní Síla, Srdce, Egypt a Elektromagnetismus

1 year ago
13.5K

Egypt a síť na Pozadí

Existuje síť na pozadí, která nikdy nebyla zveřejněna. Tuto síť používali hlavni mistři ve starověkém Egyptě k rozmístění postav na stěně chrámu. Ale nebylo to jen něco, abyste mohli aranžovat aspekty umění na stěnu. Ve skutečnosti to mělo Vibrační složku. Dnes ji používáme v moderní egyptské biogeometrii, abychom mohli otestovat vibrační kvality pro jakoukoli osobu, místo nebo věc na velmi velmi hluboké úrovni.

https://stop5g.cz/rezonance-rezonancni-dutina-zbrane-vibrace-bunek-exploze-kosti-a-organu-cirkadianni-rezonancni-frekvence/
Negativní Energie Zelené Nosné Vlny
Zde je jedno z velkých tajemství starověkého Egypta a dalších propojených starých tradic k šakti konceptu (shakti concept) v himalájské tradici. Co to ve skutečnosti dělá, je to, že nosná vlna vysílá všechny ostatní energie. Nalezena Francouzi, a mohla proniknout tloušťkou olova, kterou nemohlo proniknout rentgenové záření. Byli tím fascinováni. Při aplikaci negativní energie zelené nosné vlny, je to to,
• co uvnitř fyzického těla skutečně přesouvá energii z jednoho místa na druhé, umožňuje orgánům pracovat. Také posílá věci z jednoho systému do druhého.
• Je to, co vede energii v energetických meridiánech těla, jako akupunkturní meridiány z čínské tradice.
• Je to základ sexuální energie a vitality v těle.
• Na emocionální a mentální úrovni odbourává odpor.
• Otevírá zablokované psychologické aspekty člověka k otevření se masivním posunům v životě člověka.
• Přináší podvědomé blokády do uvědomění.
• Na duchovní úrovni ve skutečnosti vede energii z vyšších úrovní do fyzického těla člověka.

Čim víc duchovní aktivity člověk dělá, jako je modlitba, požehnání, meditaci atd. Tím silnější je tato vibrace z energetického pole.

Všem prvkům z periodické tabulky odpovídá určitá frekvence
Veškerá naše moderní technologie je založena na rozluštění dvou kódů. Kódu spektra elektromagnetické energie a kódu spektra fyzické hmoty, které nazýváme spektrum fyzické hmoty periodické tabulky prvků. Byla založená na práci Mendělejeva z konce 19. století v Rusku. Jakmile jsme rozluštili kód, tím že jsme identifikovali každý aspekt elektromagnetické energie a každou část fyzické substance na světě. Tak v tomto okamžiku, jsme to mohli dát dohromady. Veškerá naše moderní technologie je založena na znalosti toho, že všem prvkům z periodické tabulky přesně odpovídá určitá frekvence z elektromagnetického spektra. Díky tomu funguje váš mobilní telefon, díky čemuž fungují světla u vás doma, díky čemuž vaše auto běží, vše je založeno na kombinaci těchto dvou věcí.
Vitální životní síla a o vyšší vědomí je nad fyzickým
Jak často popisujeme v biogeometrii, je to právě to, co vynechali, bylo středem zájmu každé klasické tradice, protože teprve posledních pár set let se moderní věda a medicína zaměřovaly pouze na fyzickou rovinu. Předtím se každá klasická tradice zaměřovala na úroveň vitální životní síly a o vyšší vědomí, které je nad fyzickým. Manipulovali s těmito energiemi, aby byli schopni dělat věci na fyzické úrovni. Ve skutečnosti fungovali na kauzativní úrovni nad fyzickou, která ve skutečnosti dává vzniknout samotné fyzické úrovni.
Vyšší Energie z Vibrační Úrovně
Dnes manipulujeme s fyzickým přímo fyzickým a elektromagnetickým. Často dochází k záměně v tom, že vitální životní síla je elektromagnetická energie. Nevěřím, že je to tak ve skutečnosti. Myslím, že nejlepší řešení na to dal velký rosikruciánský učitel Rudolf Steiner. Popsal způsob, jak vitální životní síla, která je základem každého klasického vědeckého a léčebného systému, je na úrovni, která je nad fyzickou. Je to jako to, co Nikola Tesla označil jako skalární vlny.
Tyto vyšší energie z vibrační úrovně v
• řecké tradici označované jako éterické,
• označované jako chi v čínské tradici,
• ki v japonsku,
• prána v Indii,
• skalární energie, atd.

Každá tradice měla pro ni jméno. Tato energie proniká dolů do fyzického a oživuje fyzickou substanci. Fyzické lidské tělo bez ní je obal. Oživuje fyzickou substanci. Přitom se zpomaluje pod rychlost světla a začíná se rozpadat.Jak se rozpadá, stává se retardovanými hertzovskými vlnami, jak popisuje Tesla, a stává se elektromagnetickým spektrem.
Problém Moderní Technologie
Problém je v tom, že jsme vytvořili novou technologii, která je velmi výkonná pro manipulaci s fyzickými strukturami, ale nebere v úvahu, jaký vliv mají vibrace z nich na skutečné živé bytosti. Protože skutečný životní aspekt biologického života byl odstraněn z moderní biologie. Není vám to dovoleno popsat. Když se pokusíte mluvit o životní síle v moderní biologii, řeknou, že jste obětí klamu vitalistů a nebudou s vámi mít nic společného,
Identifikace Vibračního Spektra Životní Síly
Znalost tisíciletých pozorování a konkrétních technik v ajurvédě, v čínské medicíně, v mayském léčení, ve všech typech tradic po celém světě byly zcela vyřazeny. Nyní v moderní době byli identifikovány z elektromagnetického a fyzikálního spektra. Francouzům se podařilo identifikovat vibrační spektrum, úroveň spojenou se samotnou vitální životní silou. To se stala základem pro vytvoření moderní biogeometrie.
Biogeometrie a Geometrické Formy
Něco z toho bylo spojeno se znalostmi ve starověkém Egyptě, ale je to v nové formě. Dr. Ibrahim Karim prokázal, že použitím jednoduché geometrické formy na biologický život se mohou změnit životní funkce v biologickém systému prostřednictvím velmi jednoduchých geometrických forem.
• BioGeometry Signatures: Harmonizing the Body's Subtle Energy Exchange with the Environment pdf
• Patent EP1704399A2 - Metodika biogeometrických tvarů pro biologické vyrovnávání energie – Dr. Ibrahim Karim
Síla za Polaritou
Jedním z velkých objevů Dr. Karima poté co identifikoval francouzské vibrační spektrum 12 pásem je to, že každé z těchto pásem má velmi specifickou sílu. Tato síla je polarizovaná. Některé síly jsou více jinové, některé jangové, některé jsou aktivnější některé více sedativní, Řekl, že existuje další síla a tato síla je za polaritou. Což je síla původní singularity, původního středu energie, jednotný zdroj všeho stvoření. Který je za polaritou, kde je vše jedno.
Energie co Harmonizuje
Začal aplikovat tyto vibrační metody, které v moderní době propagovali Francouzi. Na základě jejich inspirace ze starověkého Egypta pak našel způsob, jak být schopen identifikovat vibrační charakteristiky této energie středu, tohoto původního sjednoceného zdroje. Energie, která harmonizuje a vyrovnává všechny živé energetické systémy. Nikoli aplikací opačné polarity pro vyrovnání polarity, ale přímou aktivací samotného centra.
Vibrace Zlata
Zjistil, že jedním z charakteristických znaků vibrace ze středu je vibrace zlatá. Klasické tradice považují tuto zlatou vibraci za zdroj fyzického zlata. Fyzické zlata jako vše ostatní ve fyzické rovině je krystalizací do fyzické hmoty jemných vibrací z vyšší úrovně. Všechny tyto odkazy a různé tradice, Daoisté, Křesťané staří Egypťané mluvili o zlatě. Nebyla to metafora, je to docela doslovné. Když člověk dělá pokročilou duchovní práci. Svatí rozvíjejí zlatou auru kolem své hlavy a těla, protože jsou v rezonanci se středem, jsou v rezonanci s původním jednotným zdrojem.
Geometrické Formy Rezonují s Různými Úrovněmi Stvoření
Dr. Karim posunul svoji práci dále. Byl schopen identifikovat některá tajemství starověkého Egypta prostřednictvím této vibrační vědy, kterou vyvinul a nazval biogeometrii. Jedním z aspektů toho je, že různé geometrické formy založené na tvaru způsobeném vlnou, vytvářejí různé energetické efekty.Za tím je hlubší úroveň a to je, že různé geometrické formy ve skutečnosti rezonují s různými úrovněmi stvoření, nebo s tím, co Dr. Karem nazývá rovinami přírody.

Toto je forma, kterou používáme v pokročilé úrovni biogeometrie zvané univerzální kyvadlo ibrahima Karim (The Ibrahim Karim Universal Pendulum) To ve skutečnosti kombinuje tvary více různých rovinných úrovní - fyzické, vitální, emocionální, astrální, mentální, kauzální, duchovní a božské úrovně. Všechny mají zvláštní geometrie, které s nimi rezonují.
Posvátná Geometrie je Anténou
To znamená, že použitím správné geometrické formy staří Egypťané pochopili, že mohou vytvořit přímou rezonanční výměnu, jako s anténou založenou na posvátné geometrii.Posvátná geometrie se stala anténou, která rezonuje s určitou vyšší rovinou.
Astrál a Zdroj Světla
Když se například podíváme na tuto úroveň, která je v lidské bytosti emocionálním tělem a emocionální funkcí označované jako vnější rovina v západní tradici jako astrální rovina. Astrál – pochází od kořene aster, což znamená hvězda, což znamená zdroj světla. Formy, které se k němu připojují, mají tvar polokoule nebo pyramidy.
Síla Pyramidy
Když používají tvar pyramidy, nebylo to jen pro sílu pyramidy jako energii. Sílu pyramidy je ve skutečnosti je negativní zelený paprsek, který byl identifikován Francouzi. Proniká nosným paprskem, který pochází z této konkrétní formy. Jak hemisféry, tak pyramida vytváří tuto negativní zelenou emanaci. Důvod, proč tato forma vytváří emanaci, je ten, že tvar sám o sobě funguje jako anténa pro astrální rovinu. Proto dále věděli, že úpravou tvaru na pyramidě vytvořením mírného odsazení ve středu čtyřstěnné pyramidy - je tak nepatrný, že ho nevidíte ze země, musíte ho vidět ze vzduchu. Ze vzduchu vidíte mírné prohlubně na stěnách velkých pyramid na plošině v Gíze.
Znamená to, že se změnila rezonance pyramidy z obecné astrální roviny, kde nižší astrál má nějakou pochybnou energii, a místo toho rezonuje s vyšším astrálem. Když to uděláte, vyčistí se energii, která je promítána pyramidou.

Jedno z velkých Tajemství spočívá v tom, že geometrie působí jako antény, které rezonují s vyššími rovinami stvoření.
Královská Komnata a Dílčí Frekvenční Pásmo
Pak je tu sekundární efekt - vyzařování skrze tvarem způsobenou vlnu - konkrétní vibrace, která je výsledkem tohoto konkrétního spojení. Věděli o ní dost na to, aby mohli pracovat nejen s obecným negativním zeleným paprskem, jak vidíme zde, ale ve skutečnosti pracovali s dílčími pásmy, nebo dílčími energiemi uvnitř obecného pásma. Umístění královské komnaty uvnitř velké pyramidy není přesně uprostřed, kde byste mohli očekávat že bude. Není uprostřed, je asi 6 stupňů 15 minut mimo střed. To proto, abyste získali konkrétní část nosné vlny v negativním zeleném pásmu. Což je sladké místo v celém pásmu. Sladká tečka za to, že je možné spojit člověka prostřednictvím nosné vlny s vyššími dimenzionálními úrovněmi. Proto bylo toto místo v královské komnatě použito pro iniciační rituály, jak je popisovali svobodní zednáři a jinými.
Vertikální a Horizontální Vlna
Teď si povíme trochu o tom, jak přesně to funguje. (Biogeometry radiesthesia: precise measurement of energy qualities) Toto jsou vertikální a horizontální kyvadla vln.
Patent EP1704399A2 - https://patents.google.com/patent/EP1704399A2 Pro každé z pásem se energie může šířit rovnoběžně se zemským povrchem, nazýváme ji horizontální vlna, nebo se může pohybovat kolmo a nazýváme ji vertikální vlna.

https://stop5g.cz/srdce-a-krevni-obeh-chestahedron-posvatna-geometrie-kosmicke-srdce-rudolf-steiner-torus/
https://vlnovagenetika.cz/institut-srdecni-matematiky/
https://stop5g.cz/lidske-srdce-kosmicke-srdce-srdce-neni-pumpa-elektrina-vyvoj-humanity-ctvrte-skupenstvi-vody-ez-voda/
https://stop5g.cz/torzni-pole-vesmir-jako-hologram-tlak-hmota-a-vlny/
https://stop5g.cz/torzni-pole-pricinou-casu-je-spiralni-energie-mezihvezdna-komunikace/
https://vlnovagenetika.cz/vesmir-je-tvoren-tlakem-nebo-li-potencialem

Prosím podpořte projekt STOP5G.CZ. Vaše příspěvky pomáhají zvládat měsíční platby a udržet portál v chodu. Jsme rádi za vaši pomoc a podporu, do zprávy prosím napište DAR.

CZK účet v Air Bank: 1166185011/3030
IBAN: CZ9230300000001166185011 BIC: AIRACZPP

Loading comments...