Nad dopisy čtenářů (Tea Party) - 3. 12. 2022

1 year ago
406

Protiproud TV přináší pravidelné setkání Petra Hájka s "koncesionáři" nad nad podstatnými otázkami doby, která pro většinu žijících generací nemá obdoby - a tím zřetelněji se za ní rýsuje temný stín "hybatele", který vskutku nepatří do pohádek.

Loading comments...