ИСТИНОМ НА ЛАЖ - Шта се крије иза пописа? - Попис 2022.

1 year ago
13

16 Oct 2022

ПОПИС ФИНАНСИРА ЕВРОПСКА УНИЈА, А ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ЗАКОНОМ ФИНАНСИРАЊЕ ПОПИСА ОСИМ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ!

-- VAŽAN VIDEO ZA SVE STANOVNIKE SRBIJE!
OTKRIVAMO PRAVU ISTINU O POPISU I ŠTA SE KRIJE IZA POPISA!

POPIS FINANSIRA EVROPSKA UNIJA, A ZABRANJENO JE ZAKONOM FINANSIRANJE POPISA OSIM IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE!
NEMA POPISA NA KOSOVU I METOHIJI - ZNAČI NE PRIZNAJETE KOSOVO I METOHIJU KAO NEODVOJIVI I NEOTUĐIVI DEO SRBIJE!
SVAKO KO UČESTVUJE U OVOM POPISU, UČESTVUJE U IZDAJI SOPSTVENOG NARODA I DRŽAVE!
POPIS JE NA LATINICI!
Evropska unija organizuje popis, podaci sa popisa idu naručiocu posla, u ovom slučaju Evropskoj uniji!
Ovo nije popis stanovništva već popis imovine!
Popis ne organizuje suverena država Srbija, već okupator NATO I EU!

-- ВАЖАН ВИДЕО ЗА СВЕ СТАНОВНИКЕ СРБИЈЕ!
ОТКРИВАМО ПРАВУ ИСТИНУ О ПОПИСУ И ШТА СЕ КРИЈА ИЗА ПОПИСА!

НЕМА ПОПИСА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ - ЗНАЧИ НЕ ПРИЗНАЈЕТЕ КОСОВО И МЕТОХИЈУ КАО НЕОДВОЈИВИ И НЕОТУЂИВИ ДЕО СРБИЈЕ!
СВАКО КО УЧЕСТВУЈЕ У ОВОМ ПОПИСУ, УЧЕСТВУЈЕ У ИЗДАЈИ СОПСТВЕНОГ НАРОДА И ДРЖАВЕ!
ПОПИС ЈЕ НА ЛАТИНИЦИ!
Европска унија организује попис, подаци са пописа иду наручиоцу посла, у овом случају Европској унији!
Ово није попис становништва већ попис имовине!
Попис не организује суверена држава Србија, већ окупатор НАТО И ЕУ!

Loading comments...