Streamed on:

Bør Document få pressestøtte?

Det ble nei i år av formelle grunner, men Document kommer til å søke neste år. Bør søknaden innvilges? Christian Skaug, Hanne Tolg og red. tenker høyt om dette.

Hvis demokratiet skal fungere må det være representativt. Document representerer den del av befolkningen som ikke er politisk korrekt og slett ikke woke. Bør ikke det veie ganske tungt?

Denne andelen er dårlig representert i hovedstrømsmediene og mange har gitt opp å skrive leserinnlegg.

Hanne Tolg stilte et tankevekkende spørsmål: Finnes det rom for en konservativ avis innenfor de offisielle rammene? Det gjenstår å se, men bare det at spørsmålet stilles sier noe om hvor mye Norge er forandret. Og det er ikke i tolerant retning, uansett hvor mye man gjentar ordet mangfold.

På 70-tallet sto AKP’ere utenfor kjøpesentrene og ved T-banestajoner og solgte Klassekampen. De fikk så i fred. Ingen antastet dem. Folk visste hvem de var. De fikk holde på med sitt.

I dag ville det å gjenta noe tilsvarende med en konservativ avis gitt et helt annet resultat. I store deler av bysentra ville det medført ubehag. Det er utslag av det politisk korrekte tyranni. Derfor påtar ikke folk seg en slik byrde.

Men fortsatt er det slik at folk leser det de vil på nett, og som Hanne Tolg sier: Vi er i fremgang.

Derfor må det negative svaret fra Medietilsynet være en oppfordring om å tegne abonnement, eller be andre gjøre det.

Ellers blir det tyst.

Loading 11 comments...