Χτυπουν δημοσιογράφο επειδή δεν τους άρεσαν οι ερωτήσεις του για την Pfizer