Folkets Radio | Vår tids största hälsoskandal? (Del 2)

1 year ago
3.72K

Sven Román är barn och ungdomspsykiater och en av grundarna av Läkaruppropet.
I denna första intervju sedan våren 2021 hjälper han oss få syn på ”elefanten i rummet” när det gäller misstänkta vaccinbiverkningar. Vi ser ibland konturerna av den i den strida strömmen av märkliga sjukdoms- och dödsfall, men i nyheterna skildras dessa genomgående som enskildheter utan sammanhang.

Intervjun kompletteras med flera starka vittnesmål, bland annat får vi möte en ung elitidrottskvinna som inte kunna spela handboll sedan hon tog sprutan samt en 54-årig kvinna som nekas en livsnödvändig lungtransplantation för att hon inte är vaccinerad.

Del 1 - https://rumble.com/v1n9lyo-folkets-radio-vr-tids-strsta-hlsoskandal-del-1.html

Stöd Folkets Radio
Swish: 123 405 89 39

Innehåll del 2

0:00 Patologen Ute Krüger, medlem av Läkaruppropets Bio-Medico Legala Nätverk, berättar om bland annat “turbobröstcancer” efter vaccinationen och Sven Román (SR) kommenterar detta samt hennes och andra patologers fynd efter obduktion av personer som avlidit efter vaccinationen

11:12 Per Shapiro läser upp anonymt vittnesmål från sjuksköterska i hemsjukvård om ökad frekvens av pankreascancer och avvikande form av stroke hos relativt unga personer, mer av aggressiv cancer och kortare levnadstid för de som kommer från palliativa teamet. SR kommenterar.

14:48 Vittnesmål: En kvinna berättar om vad som hände hennes 30-åriga sambo och tillika pappa till deras 6-åriga dotter tre veckor efter att han fick vaccinet. SR kommenterar.

19:04 Elitidrottare som kollapsar: Varför?

23:31 Vittnesmål: 20-åriga elithandbollsspelaren Cindey Darrell har inte kunnat träna sedan vaccineringen för ett år sedan.

30:23 Bemötandet i vården för personer som misstänker att de är vaccinskadade.

33:28 Kan vaccinen ge infektionskänslighet?

34:26 Förlorade levnadsår av pandemin före och efter vaccineringen.

39:15 Censuren av åsikter som avviker från det offentliga synsättet.

42:05 Vad blir följden av att frågan om vaccinbiverkningar blivit så infekterad? Hur har Folkhälsomyndigheten hanterat vaccinfrågan?

45:23 Vittnesmål: Åsa Edman, som har en enzymbristsjukdom som medför att hon måste få en lungtransplantation, förvägras detta om hon inte vaccinerar sig. SR kommenterar.

52:03 Avslutande ord: USA:s biverkningssystem VAERS: Vid hur många misstänkta döda dras ett vaccin in?

54:07 Komplettering efter intervjun: Två diagram (barnafödande och förlorade levnadsår) som förändrats sedan intervjun gjordes.

Loading 6 comments...