3 months ago

תוכניות המטבע הדיגיטלי

לפי הדיווחים, כ-90% מהבנקים המרכזיים בעולם שואפים לפתח מטבעות דיגיטליים ועולה השאלה כיצד מערכת מטבע דיגיטלי שמנוהלת על ידי הבנקים המרכזיים תשנה את פני העולם? כיצד היא תשנה את חיי היום יום שלכם?
מגיש התוכנית "NTD Business" שוחח בנושא עם דניאל לקאייה, הכלכלן הראשי של קרן הגידור, Tresses.

Loading comments...