הסתות וסליחות

Published October 3, 2022 5,086 Views

מקבץ של הסתות בתקשורת ובפוליטיקה כנגד מיליוני אזרחיות ואזרחים שאמרו שלא יהיו מוכנים לקחת חלק בניסוי שהתגלה ככושל, מיותר ואף קטלני להרבה מאוד אנשים.
אולי נלמד ממה שקרה לחברה שלנו בעקבות שטיפת המוח שאנו עדים לה

Loading 9 comments...