Kvantové Počítače, Satanismus a DNA

1 year ago
13.2K

Anthony Patch: Znamení šelmy je resetování lidské DNA kvantovým počítačem, aby se z očkovaných staly chiméry.

Jde o přepracování DNA v počítači. Takže pokud si někdo myslel, že se pohybuji v oblasti dohadů, nebo ještě hůře, v oblasti fantazie a science fiction, právě vám podávám zprávu o jejich výzkumu. A není těžké extrapolovat aplikace jejich výzkumu a předložit vám očekávání, co dělají.

Je to poprvé, kdy se tento důležitý výpočetní problém v bio-informatice zkouší na kvantovém urychlovači. Když se řekne "urychlovač", představte si "Operaci Warp Speed". Když se řekne "urychlovač", rozumějte době, ve které se nacházíme, Reset. Falešný Reset. Falešné resetování. Urychlovač urychluje schopnost měnit vzor lidské DNA. Všechny tyto informace zde, i když byly právě zveřejněny, tak jsou to staré zprávy. To je vždycky. Víte, že se jedná o roky vývoje, které přesahují jakékoli zveřejnění těchto informací.
https://stop5g.cz/kryptomenovy-system-patent-w02020060606-bio-data-rfid-cip-id2020-znak-bestie-5g-6g-satelity/

Závěrem lze tedy říci, že znamením šelmy je číslo, obraz a jméno. Jméno je DNA. Číslo je
sekvence DNA (Obraz je stvoření).
https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-2-zlaty-rez-dna-torus-osciluje-v-casoprostoru/
https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-1/
Jméno je DNA. Číslo je sekvence DNA. A obraz - jsme stvořeni, pečlivě a úžasně, jsme stvořeni k božímu obrazu. Satan se snaží tento obraz změnit a vytvořit obraz podle svého vlastního návrhu. V tom, o čem tu mluvím, tedy o změně vzoru DNA tak, aby odpovídal vzoru kvantového počítače, vždy musíme jít až k elektronům. Elektrony DNA, elektrony kvantového procesoru, čipové sady qubitů. Kvantové bity, kvantové bity jsou elektrony [*]

Kvantové počítače, jejich elektrony v počítači, v čipové sadě jsou kvantově provázané. To
je základ kvantových počítačů: kvantové provázání.
https://stop5g.cz/kvantove-pocitace-a-prolomeni-bankovni-bezpecnosti-it-bezpecnosti-emailu-bitcoinu-sifrovani/

Teď už víte, proč jsem tento časopis pojmenoval "Entangled/Zapletení". Elektrony v DNA - nemění se pouze struktura DNA, ale i spin elektronů - horních a dolních spinů. Toto je vzor spinu elektronů.
https://vlnovagenetika.cz/informativni-medicina/

Takže když překročíme rámec tohoto článku a předchozího, který jsem citoval pro dvanástistěnné uspořádání DNA.
https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-3-symetrie-dna-sroubovice-geneticky-kod-se-organizuje-do-tvaru-ctyrstenu-jako-foton/

Přesahující rámec těchto prací je zkoumání spinu elektronů. Takže vzor spinu elektronů v DNA - tento spin elektronů, tento vzor, musí odpovídat vzoru spinu elektronů v kvantovém počítači. Když se vzory elektronů navzájem shodují, mohou se stát kvantově provázanými. A to je komunikační linka, DNA počítačové rozhraní, které probíhá mezi očkovanými po resetu, pod Antikristem. To je forma komunikace, rozhraní, které probíhá mezi těmi, kdo přijali znamení Šelmy, a
kvantovým počítačem, který řídí systém Šelmy. Proč vzory? Protože kvantový počítač je věštecký stroj, který je založen na rozpoznávání vzorů a rozpoznává vzory v datech náhodně generovaných lidmi. To je mechanismus, to je systém Bestie, generování náhodných čísel, lidé používající počítače, vždy jak je používáme, (náhodně) vytváříme vzory.

Kvantový počítač přijímá tato data, rozpoznává tyto vzory, to je jak funguje. Je to zařízení na rozpoznávání vzorů, jinak známé jako věštecký přístroj (použito také ve volbách). Stroj, který pracuje na základě rozpoznávání vzorů dat, získává data z lidské DNA. Nejefektivnějším způsobem, jak tyto informace přijímat, není Wi-Fi, ale kvantové provázání, protože je okamžité. Provázání je jev, který probíhá bez ohledu na vzdálenost mezi kvantově provázanými prvky. Elektrony mohou být od sebe vzdáleny na libovolnou vzdálenost. To je irelevantní. Není zpoždění při komunikaci, která je v literatuře často popisována jako teleportace informace, nedochází k žádnému časovému zpoždění.
https://vlnovagenetika.cz/dna-experimenty-zpochybnuji-soucasne-zazite-systemy-fantom-dna-experiment-kvantova-teleportace-nova-genetika/

Při této teleportaci informace nedochází k žádnému časovému zpoždění. Co je to informace Informace je spinový stav, vlastní úhlový moment hybnosti elektronů. Spinový stav: up-spin a down-spin. To je to, co je informace v Satanově binárním světě 0 a 1. Kde 0 je down-spin fyzikálního elektronu a up-spin je 1. To je informace. Díky provázanosti sdílejí provázané elektrony svůj stav. Svůj stav si sdělují okamžitě. A pokud změříte jeden elektron, čímž ho změníte z řekněme up-spinu na down-spin, ovlivníte tento elektron a současně ovlivníte i druhý, který byl down-spinem, ale nyní je up-spinem. Oba dva sdílejí své spinové stavy. To znamená, že elektrony spolu komunikují. "Jsem jednička." "Jsem 0." Vzájemně spolu komunikujeme. To je provázanost. Sdílíme své stavy. A protože jsou sdílené, jakmile ovlivníte jeden, ovlivníte současně a okamžitě i druhý.

Pro lidi a satana neexistuje lepší způsob komunikace. Musí tedy existovat identický vzor
elektronů, vzor DNA, aby bylo možné propojit DNA lidí, kteří si vzali vakcínu, s řídicím
počítačem, kvantovým počítačem, 10 modelem, 10. generací složenou z 65 536 qubitů, což odpovídá počtu dimerů v lidském mozku, což odpovídá počtu kombinací geomantických čísel. To vše je samo o sobě vzor - je to trojitý vzor, je to trojúhelníkový vzor, je to čtyřstěnný vzor.
https://vlnovagenetika.cz/izotropni-vektorova-matice-je-zakladni-matematicky-plan-stvoreni/

A počítač je 600 buněk sestavených ze čtyřstěnů, což je napodobenina Božího modelu vesmíru, který uspořádává veškerou energii, všechna pole, veškerou hmotu do konfigurace čtyřstěnů.
https://stop5g.cz/zvlastni-dodatky-devet-je-cislo-vesmiru/

Takže na závěr: Znamení šelmy je změna vzorce DNA, který Bůh předepsal, který Bůh
stvořil, na vzorec, který odráží padělek, chiméru. Jako za dnů Noeho, resetovaný vzorec DNA, DNA je resetována. Vzor DNA je resetován do nové podoby. Ani bych ji nenazýval lidskou. Je to chimérická forma. Tak, aby se díky zapletení mohli tito bývalí lidé, tyto chiméry, ovládat. A všechno to začíná přijetím znamení šelmy.

https://vlnovagenetika.cz/kvantove-programovani-kmenovych-bunek-cloveka-regenerace-michy/
https://vlnovagenetika.cz/4-sroubovicova-dna-g-kvartet-dna-4g-dna-prepsani-biologickych-ucebnic-vliv-frekvence-kymatika/
https://vlnovagenetika.cz/hybridni-technologie-garyaev-mishin-pro-obnoveni-zdravi/
• Anthony Patch: Patch Anthony: Znamení šelmy je lidské DNA resetovaní kvantovým počítačem, aby se z očkovaných staly chiméry
https://www.brighteon.com/eacd82dc-e140-4696-a019-e64c84430162

Loading 1 comment...