HartVoorVrijheid ALV 27 08 2022 politie opgeroepen door het bestuur

1 year ago
87

Op zaterdag 27 augustus 2022 belde de voorzitter van HartVoorVrijheid de politie om een aantal slechts-24-uur-van-te-voren-geschorste leden te laten afvoeren bij de geplande ALV die dag. De politie verscheen maar vond ingrijpen niet nodig. Vervolgens besluiten de bestuursleden de AVL te cancelen, waarmee het bestuur in feite een coup pleegt. De aanwezige leden, uit alle hoeken van het land, lijken voor niets te zijn gekomen. Men vermoedt dat het bestuur waarschijnlijk met een ruime meerderheid was weggestemd, ook vanwege de hoeveelheid ingebrachte volmachten. Met het cancelen van de ALV werd dit voorkomen.

Loading comments...