Compleetdenkers - Het spreekuur - deel 8 met Dr. Pascal Sacré

In het achtste deel van Het Spreekuur hebben we een gesprek met dokter Pascal Sacré. Hij is zowel anesthesist als intensivist. Dit laatste wil zeggen dat hij zich verder gespecialiseerd heeft in het behandelen van patiënten op een intensivecareafdeling. Hij was één van de eerste artsen die zich in ons land openlijk heeft uitgesproken tegen het gevoerde beleid. Hij zag immers in het ziekenhuis waar hij werkte, op de intensieve zorgen, dat wat in de media kwam totaal niet in overeenstemming was met de realiteit op het terrein. Als intensivist had hij ook recht van spreken. Er werd echter niet geluisterd, integendeel. In deze aflevering brengt hij zijn verhaal en blikt hij ook vooruit op de toekomst.

Wij zullen wekelijks blijven ijveren voor een écht debat en hopen dat kritische stemmen niet langer worden weggezet als marginaal of extremistisch. België verdient de waarheid en als de reguliere media die niet brengt, doen wij het graag in hun plaats. Veel kijkplezier en deel gerust met uw omgeving.

Dans la huitième partie de “Het Spreekuur”, nous nous entretenons avec le docteur Pascal Sacré. Il est à la fois anesthésiste et intensiviste. Ce dernier signifie qu'il s'est spécialisé dans le traitement des patients en unité de soins intensifs. Il a été l'un des premiers médecins de notre pays à s'exprimer ouvertement contre la politique menée. Après tout, il voyait aux soins intensifs de l'hôpital où il travaillait que ce qui était rapporté dans les médias ne correspondait absolument pas à la réalité sur le terrain. En tant qu'intensiviste, il avait aussi le droit de s'exprimer. Cependant, personne n'a écouté, bien au contraire. Dans cet épisode, il raconte son histoire et se projette également dans l'avenir.

Nous continuerons à faire campagne chaque semaine pour un véritable débat et espérons que les voix critiques ne seront plus rejetées comme marginales ou extrémistes. La Belgique mérite la vérité et si les grands médias ne l'apportent pas, nous nous ferons un plaisir de le faire pour eux. Bon visionnage et n'hésitez pas à partager avec votre entourage.

Loading 2 comments...